Γενικοί όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης ισχύουν για το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας MI AND MI BEACHWEAR, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, οδός Γιαννιτσών 102, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627, ΑΦΜ: 043505641, ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης, ΑΡ.ΓΕΜΗ 57762604000, Τηλέφωνο: +30 2310 528037.
Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσεως και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας σε περίπτωση παραβιάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ 

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας καθώς και των προσωπικών σας πληροφοριών ή κωδικών, από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας ή/και των δικαιοπάροχων αυτής. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής μας και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου προκειμένου να διευκολύνει περιήγησή σας σε αυτές. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook ή του Instagram. Η επιχείρησή μας δεν ελέγχει τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν ούτε τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Η Ιστοσελίδα μας δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση ότι οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι όποια λάθη (τυπογραφικά ή άλλες τυχόν ανακρίβειες) θα διορθώνονται.

Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ζημιά, σε συνέχεια της πρόσβασης, χρήσης ή αδυναμίας αυτού του Δικτυακού Τόπου ή για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή ζημία που τυχόν προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να βλάψει εν όλω ή εν μέρει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και κάθε άλλο υλικό του, εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.
Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας.
Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της παραγγελίας σας. Διατηρεί επίσης επιφύλαξη ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περίπτωση ανωτέρας βίας και στις περιπτώσεις εκτός ελέγχου της επιχείρησής μας.

Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ότι οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας σχετικά με την παρουσίαση προϊόντων δεν αποτελούν απαραιτήτως πιστή αναπαράσταση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων, και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Η επιχείρησή μας δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο (με τηλεφωνική κλήση ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και τιμής που μπορείτε να παραγγείλετε.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Καλάθι αγορών